Savtec development and investment project 31.10.2021-31.8.2023

Savtec kehitys- ja investointihanke 31.10.2021-31.8.2023

Hankkeessa kehitetään liiketoimintaa ja käynnistetään vientiä uuden TripleHard teknologian osalta valituilla kohdemarkkinoilla. Tavoitteena on regulaation muuttaminen myrkyllisen kuudenarvoisen kromauksen kieltämiseksi. Patentointi saatetaan päätökseen valituilla PCT-alueilla ja varmistetaan immateriaalioikeuksien suojaaminen ja puolustaminen. Varmistetaan hyvät ja toimivat sopimukset yhtiön kannalta. Hankkeen yhtenä tehtävänä on teknologian pilotointi- ja testauskeskuksen laitteiden päivitys Kuopiossa ja muutto uusiin ja toimivampiin tiloihin.

Savtec development and investment project 31.10.2021-31.8.2023

In this project a target is a business development of the new TripleHard technology in selected export markets by market research, evaluation trips road shows, trade shows and seminars. There is a goal to change the regulation in order to ban toxic hexavalent chrome coating. Patenting will be completed in the chosen PCT areas. The intellectual property rights will be secured and defended. Agreements will be ensured by juridical consultation. One of the tasks of the project is to upgrade the technology and testing center in Kuopio and to move to new and more workable premises.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkedin
Share via email